Protege Videosu

Bu videoda Protege Ontoloji Editörünün özelliklerini Class,AltSınıf oluşturma,DataProperty,ObjectProperty açısından ; ayrıca Individual denilen bireylerin girişi yapıldıktan sonraki aşamada görsel olarak sınıf yapısının nasıl göründüğünü Ontograf sekmesini aktif edip görüntülemekteyiz.

Burada şu kısmada not etmekte vardır ki InverseProperty yani bir birine zıt iki özellik gibi bir çok mantıksal bağlamın kurulması düzgün bir ontoloji için elzemdir.