Anlamsal Ağ Teknolojisi

Teknoloji

Web 2.0’ın karmaşık ve değişim geçiren teknolojinin şemasında hizmet sağlayıcı programları, içerik sendikaları, ileti gönderme iletişim kuralları, tarayıcıların için eklemeler ve yamalar ve kullanıcı programları bulunmaktadır. Bu farklı ama birbirine bağlı yaklaşımlar Web 2.0’a bilgi depolama, yaratım ve yayılma olanaklarını daha önceden İnternet sitelerinden beklenenden çok daha detaylıca yapabilmektedir.

Web 2.0 internet sitesi genelde bir takım teknikleri içerebilir:

 • RIA Teknikleri (Zengin İnternet Uygulamaları ; AJAX, Adobe Flash, Adobe Flex veya Silverlight bazlı olabilir)
 • CSS
 • XHTML (ve Mikroformatların kullanımı)
 • Temiz ve manalı URLler.
 • Folksonomilerin detaylı kullanımı.
 • Viki yazılımının tamamen ya da bir bölümde kullanımı.
 • Bloglar
 • Mashup
 • REST ve XML gibi internet hizmeti APIler.

AJAX’ın zengin kullanıcı tecrübesi İnternet sitelerinin kişisel bilgisayarlarda yazım, işlem, sunum, WYSIWYG ve viki sitelerinin birçok özelliğini bilgisayarla yapmalarını sağlamıştır. Halen diğer siteler proje yönetimi özelliklerini de kullanmaktadır. Java bir sitenin video sunumu yapmasına yardımcı olmuştur, Google bu konuda en tanınmış sitelerden biri olan Writely’i de satın almıştır. 0pp Birçok tarayıcı bazlı işletim sistemleri ya da çevirim içi masaüstleri de böylelikle oluştu. Temel olarak masaüstü programı olarak çalışmakta, tam olarak işletim sistemi olarak çalışmamaktadır. Bu servisler kullanıcıların işletim sistemi kullanır gibi kişisel bilgisayar ortamına benzer tecrübe edinmesine yardımcı olmuştur. Bunların karakteristikleri herhangi bir modern tarayıcıda kullanılabilmektedir.

Birçok İnternet tabanlı programlar İnternet’in 1997 ile 2001 arasında şişmesi döneminde ortaya çıkmış ardından yok olmuştur, böylelikle önemli olan birçok kullanıcıya ulaşma göreviniyitirmişlerdir. 2005’de WebEx tanınan bu sitelerden Intranets.com’u satın almış, ödediği meblağ da altı yıl içerisinde toplam aldığı yatırıma yakındır.

RIA

AjaxAdobeFlash,JavaFX,Adobe Flex,Silverlight ve OpenLaszlo gibi RIA teknikleri kullanıcıların tarayıcılarla yaşadığı tecrübeleri geliştirmektedir. Bu teknolojiler bir sitenin içeriğini kullanıcılardan aldığı talep doğrultusunda anında tüm siteye taşıyabilmektedir.

Sunucu programları

Web 2.0 RIA işlemleri İnternet sunucularının mimarisi üzerine kurulur ve beraberinde kullandığı programlar üzerinedir. Dinamik içerik yönetimi sunumu sendikasyondan daha farklıdır, ancak internet hizmetleri daha çok veritabanı ve işletim desteğine bağlıdır ve intranet’in işleyişine oldukça benzer. Satıcı yaklaşımları ise, genel sunucu yaklaşmasıdır ve birçok tek sunucu platformunun görevini üstlenir ya da sunucunun eklenti yaklaşımı vardır bu da standart yayınlama yöntemlerini gelişmiş API arayüzleri ve diğer yöntemleri kullanır.

Kullanıcı programları

Web 2.0’nin fazladan özellikleri kullanıcılara sunucuların veri tabanındaki dosyalar üzerinde çalışmasına izin vermiştir. Bu bazen HTML sayfasında da olabilir, Javascriptile de olabilir, Java ya da Flash ile de olabilir. Bu metotlar sayesinde kullanıcılar sunucuların yükleme beklemeleri azalmıştır.

RSS

RSS sayesinde alper Araç Çubuğundan Vikipedi ve Ekşi Sözlük gibi sitelerdeki son değişiklikler görülebilir.

Web 2.0’nın gelişimindeki ilk ve en önemli adım sitenin içeriğinin sendika yona uğramasıdır. Standartlaşmış protokollerin son kullanıcılar için sitenin dosyalarının diğer işlevlerine yardımcı olabilir. Sitenin başka bir siteye, taracıyı eklentisine veyahut ta masaüstü programıyla bağı oluşabilir. Bu protokoller RSS (oldukça kolay sendikasyon) olanakları vermiştir; RDFve Atom da XML’e yaramıştır. FOAF ve XFN gibi özellikli protokollerde sitelerin özelliklerini çoğaltır ve son kullanıcıların site bazlı uğraşmasına izin verir.

Bu trendlerin gelişiminden dolayı, bu protokollerin birçoğu gayrı resmi standartlarda mevcuttur.

İnternet protokolleri

İnternet iletişim protokolleri Web 2.0’nin iç sistemi için anahtar görev taşırlar. Büyük protokoller REST ve SOAP’u da içinde bulundurur.

 • REST (Representational State Transfer) sunucudaki dosyaların HTTP kullanarak GET, POST, PUT ve DELETE komutlarını gerçekleştirmesini sağlar.
 • SOAP ise XML mesajlarının POST komutunu kullanabilmesini ve sunuculardan gelen taleplerin kompleks ama tanımlanmış bir şekilde sunucuyu takip etmesini sağlar.

Her iki koşulda da API servise ulaşımı tanımlar. Çoğu zaman sunucular kendilerine ait API’ler kullanırlar, ama standard internet hizmeti sağlayan API’ler (misal olarak bloglar) de kullanılmaktadır. İnternet hizmetleriyle de iletişim genelde herhangi bir XML formatında gerçekleşmektedir.