(Anlamsal Ağ) 5N 1K

Anlamsal web yeni ve ayrı bir web olmayıp, bilgilere iyi tanımlanmış anlamların verildiği, bilgisayarların ve insanların birlikte çalışmalarına imkân veren bugünkü web’in bir uzantısıdır. – T. Berners-Lee, J. Hendler, O. LassilaAnlamsal ağ için temelde web üzerindeki nesnelerin birbirleriyle iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedefleyen bir teknoloji diyebiliriz. Bu da bize bilgisayarımızın web sayfaları ileiletişim kurması olanağını getirecek.

Bu şekilde aranılan bilgiye en kısa ve en doğru şekilde ulaşabileceğiz. Tabi bunun için ciddi bir altyapı lazım. Anlamsal ağ teknolojisinin elemanlarından da kısaca bahsedelim.

Yukarıdaki görselde, anlamsal ağın mimari yapısı gösterilmiştir. İnceleyecek olursak Unicode ve URI ile bilginin evrensel olarak doğru anlaşılması ve yerinin yine evrensel olarak algılanabilmesi sağlanmıştır. Sonrasında XML (extensible markup language), XMLschema ve NameSpace (isim uzayı) görmekteyiz. Bu elemanlar ile bilginin depolanması gerçekleştirilmiştir. XML insanlar için anlamlı bilgisayarlar için anlamsız bir yazım dizimdir.

HTML kodlarına, kodların özelliklerini anlatan etiketler ekliyoruz. Metadata (veri için veri) yöntemi ile bir bilgiyi kim eklemiş, neden eklemiş, ne zaman eklemiş gibi soruların cevaplarını barındıran bir veri tabanıoluşturuyoruz. Sonrasında RDF(resource discription framework) ve RDF(s) Bilginin anlamlı şekilde tanımlanması ve dizilimi gerçekleştiriliyor. RDF (Kaynak tanımlama çerçevesi) özne, nesne, yüklem üçlemesini kullanarak verilerin bu üç başlık altında toplanmasını sağlıyor. Bir çeşit veri modeli oluşturuyor yani.  Ontoloji kavramına gelecek olursak, ontoloji felsefede varlık bilim olarak tanımlanmaktadır. Ontoloji belirli bir alandaki bilgilerin “paylaşılan ve genel bir anlamının” oluşmasına imkân verir Anlamsal ağ üzerinde ontoloji; kavramlarıntanımları, özellikleri ve aralarındaki ilişkiyi ifade eden bir dosya biçimidir.OWL (web ontoloji dilleri) ise ontolojileri geliştirmek için kullanılan XML tabanlı dildir.